Av Jennie Wadsten & Melanie Cooper

VAD ÄR YOGA NIDRA?

Vad är Yoga Nidra?

Yoga Nidra kan beskrivas som en form av meditation, som oftast utförs liggandes på rygg. När man ligger ner kan det vara lättare att uppnå ett ”liminal space”: ett gränsland mellan två medvetandetillstånd.  Om man av olika anledningar inte kan eller vill ligga ner kan Yoga Nidra även utföras sittandes.

Yoga Nidra är både en process och ett tillstånd. Du kan utöva Yoga Nidra i form av en Yoga Nidra-klass – och du kan även vara i ett “Yoga Nidra-tillstånd”, där du upplever ett medvetandetillstånd mellan vakenhet och sömn.

Inom Yoga Nidra finns olika tekniker för att uppnå detta tillstånd. Det är även möjligt att sätta ihop olika klasser för olika syften, tex för att öka kreativiteten, för att komma till ro och somna på kvällen, eller en lunch-nidra för mer energi.

”Yoga Nidra” betyder bokstavligen ”yogisk sömn”, men det har egentligen inte så mycket med sömn att göra, utan det handlar snarare om att utforska olika stadier av medvetenhet, för att nå ett (spirituellt, om man så vill) uppvaknande. Det finns flera paradoxer inom Yoga Nidra, och det här är således en av dem.

Yoga Nidra är ett tillstånd där man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn: inte klarvaken, men inte heller sovande: något mittemellan – och det här är också en paradox.

…och här kommer nästa paradox: Trots att Yoga Nidra upplevs i ett gränsland mellan två olika medvetandetillstånd (borderline state) så är det samtidigt även ett eget tillstånd i sig. När vi lyckas pausa och ”gå in i” det stadiet öppnas gränsen upp och vi kan uppleva ett medvetandetillstånd utöver det vanliga: som vi vanligtvis inte utforskar i vardagen.   

Yoga Nidrans upplägg: generella riktlinjer

Nedanstående tågordning är en av de vanligaste, men det exakta upplägget varierar mellan olika skolor och lärare. Samtliga moment behöver inte vara med och de olika segmenten kan även vävas in i varandra. 

1) Att landa
2) Sankalpa
3) Kroppscanning
4) Andning
5) Motsatser
6) Bilder
7) Fritt flöde
8) Upprepa Sankalpa
9) Avslut

Yoga Nidra är fascinerande och innefattar så mycket mer än vad som beskrivs här ovan! Vill du lära dig mer? Varmt välkommen till våra utbildningar, som du kan gå antingen för din egen skull eller för att bli Yoga Nidra-lärare. 

Hör av dig om du har några funderingar så finns vi här för dig. 

Med värme,

Jennie & Melanie