Sju vanliga frågor om

YOGA NIDRA
 

1) Vad är Yoga Nidra?

Yoga Nidra har en ganska bred definition – men dess essens är ett utforskande av olika medvetandetillstånd, i synnerhet hypnagogia: tillståndet mellan sömn och vakenhet.

Yoga Nidra utförs oftast liggandes på rygg, och kroppen är helt avslappnad – men sinnet är fortfarande till viss del vaket.

När vi utövar Yoga Nidra har vi möjlighet att uppleva medvetandetillstånd som vi i vardagen inte uppmärksammar: där vi kan lära känna oss själva bättre och stärka både kroppen och hjärnan. (För en utförligare beskrivning: klicka här) 

2) Vad är för skillnad mellan Yoga Nidra och meditation?

Det beror på hur du definierar ”meditation”.

Om du också definierar meditation som olika verktyg med syfte att skapa mer klarhet i vår relation till vårt sinne, med lugn, omtänksamhet och medvetenhet som följd – ja då passar Yoga Nidra in i den kategorin.

Yoga Nidra kan beskrivas som en form av meditation som (oftast) utövas liggandes på rygg.

3) Kan alla utöva Yoga Nidra?

Ja i stort sett.

Inga tidigare erfarenheter krävs, och eftersom en nidra-session kan anpassas så mycket utifrån varje individs önskemål och behov så är det ett helt fantastiskt verktyg: med allt från sagonidras till de minsta, till lunch-nidras för kontorsarbetare för att minska stress och trötthet och öka koncentrationen.

Det är inte lämpligt vid schizofreni eller om man har en sjukdomshistoria med psykoser.
Vid trauma och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) bör man göra en individuell bedömning och det finns även specialanpassade Yoga Nidras för det ändamålet.

4a) Vad händer om jag inte kan fokusera?

Det är alldeles normalt. Ibland är sinnet lugnt – och ibland har man tusen tankar! Även när det känns som att ”det här går inte: jag ligger ju bara här och tänker” så har Nidran en positiv effekt på kroppen. Hjärnan tänker: den är skapad för det och syftet är inte att stoppa tankar. Låt dem komma, låt dem gå. Nidran erbjuder verktyg för att vi inte fastna i tankarna – men att vi ibland svårt att fokusera är inte ovanligt och det är du inte ensam om!

4b) Vad händer om jag blir uttråkad?

Istället för att tänka: ”jag är uttråkad och rastlös” – formulera det som ”Jag observerar en känsla av tristess och rastlöshet – men det kommer inte att vara så för alltid!”
Tristess och rastlöshet kan vara ett tecken på att vi analyserar för mycket: att vi är i hjärnan istället för i kroppen: så prova att fokusera mer på andetagen och de fysiska intrycken, för att landa mer i kroppen
Det kan också bero på motstånd. När vi känner sånt som är lite ”obekvämt” så kan vi, som en slags undvikandestrategi, tolka situationen som tråkig så att vi kan göra något annat för att undvika att möta oss själva. Prova att stanna kvar i känslan av tristess en stund för att se vad som döljer sig där bakom: det kan vara riktigt intressant!

5) Måste jag ligga still?

Vi rekommenderar att du ligger still – men om du behöver röra på dig: gör det – men långsamt och medvetet, så att du inte stör ditt fokus, eller stör andra elever om du är på en klass.

6) Vad händer om jag inte kan koncentrera mig på eller förstå vad läraren säger?

Yoga Nidra består av paradoxer: vi hör en röst men vi kan inte alltid förstå orden, vi sover men är fortfarande medvetna om det som sker osv. Om du känner att du svävar iväg så att lärarens röst bara blir som ett mummel i bakgrunden – försök inte att motarbeta det. Det är vanligt, och är ett tecken på att du har gått djupare än vid vaket tillstånd. Låt det flöda.

7) Vad händer om jag somnar?

Ibland behöver man sömn mer än något annat!

Det finns dock olika nivåer av sömn, och ibland så KÄNNS det som om du sov under din Yoga Nidra-practice – men det som snarare hände var att du flöt i ett annat medvetandetillstånd än du är van vid i vardagen. Eftersom läraren ”stör” dig genom att prata genom hela Nidran (med bara ett fåtal, korta pauser) så kommer du förmodligen inte att gå in i DJUP sömn.
Om du kan höra läraren när han/hon ber dig återvända från Nidran – så betyder det att du inte sov djupt. Även fast det kändes som om du sov, så var en del av ditt medvetande ändå vaket och du utövade därmed Yoga Nidra.

Eftersom Yoga Nidra är ett utforskande av stadiet mellan sömn och vakenhet, hypnagogia, så behöver man glida in i sömn till viss del för att kunna uppleva det. I början kommer du förmodligen att  passera hypnagogia-stadiet ganska snabbt och kanske inte ens notera det överhuvudtaget, men med tid och övning kan vi lära oss att uppmärksamma när vi befinner oss i det här gränslandet – och stanna kvar där lite längre.

/Melanie Cooper &  Jennie Wadsten