Vanliga frågor om Yoga Nidra

FRÅGOR & SVAR OM YOGA NIDRA

Finns det forskning om yoga nidra? Vad händer om man somnar: har det ändå en effekt? Här nedanför har vi samlat svaren  på de vanligaste frågorna om yoga nidra.  Har du fler? Hör av dig, så svarar vi gärna! 

1) Vad är Yoga Nidra?

Yoga nidra har en ganska bred definition – men dess essens är ett utforskande av olika medvetandetillstånd, i synnerhet hypnagogia: tillståndet mellan sömn och vakenhet.

Yoga nidra utförs oftast liggandes på rygg, och kroppen är helt avslappnad – men sinnet är fortfarande till viss del vaket.

När vi utövar yoga nidra har vi möjlighet att uppleva medvetandetillstånd som vi i vardagen inte uppmärksammar: där vi kan lära känna oss själva bättre och stärka både kroppen och hjärnan.

2) Vad är för skillnad mellan Yoga Nidra och meditation?

Det beror på hur vi definierar “meditation”.

Om vi väljer att beskriva meditation som verktyg eller metoder med syfte att skapa mer klarhet i vår relation till vårt sinne, med lugn, omtänksamhet och medvetenhet som följd – så passar även yoga nidra in i den kategorin.

Yoga nidra kan beskrivas som en form av meditation som (oftast) utövas liggandes på rygg.

3) Kan alla utöva Yoga Nidra?

Yoga nidra är väldigt lättillgängligt och inkluderande. Inga tidigare erfarenheter krävs, och eftersom en nidra-session kan anpassas så mycket utifrån varje individs önskemål och behov så är det ett helt fantastiskt verktyg. Användningsområdet är brett: tex sagonidras till de minsta, lunch-nidras för tex kontorsarbetare för  stresshantering, korta nidras som en powernap för trötta småbarnsföräldrar, och sömn-nidras oavsett ålder och livssituation för att komma till ro på kvällarna – och mycket mer. 

Det är inte lämpligt vid schizofreni eller om man har en sjukdomshistoria med psykoser.
Vid trauma och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) bör man göra en individuell bedömning och det finns även specialanpassade yoga nidras för det ändamålet.

4) Vad händer om jag inte kan fokusera eller om jag blir uttråkad?

Det är alldeles normalt. Ibland är sinnet lugnt – och ibland har man tusen tankar! Även när det känns som att ”det här går inte: jag ligger ju bara här och tänker” så har nidran en positiv effekt på kroppen. Hjärnan tänker: den är skapad för det och syftet är inte att stoppa tankar. Låt dem komma, låt dem gå. Nidran erbjuder verktyg för att vi inte fastna i tankarna – men att vi ibland svårt att fokusera är inte ovanligt och det är du inte ensam om!

Om du blir uttråkad:

Istället för att tänka: ”jag är uttråkad och rastlös” – formulera det som ”Jag observerar en känsla av tristess och rastlöshet – men det kommer inte att vara så för alltid!”
Tristess och rastlöshet kan vara ett tecken på att vi analyserar för mycket: att vi är i hjärnan istället för i kroppen: så prova att fokusera mer på andetagen och de fysiska intrycken, för att landa mer i kroppen
Det kan också bero på motstånd. När vi känner sånt som är lite ”obekvämt” så kan vi, som en slags undvikandestrategi, tolka situationen som tråkig så att vi kan göra något annat för att undvika att möta oss själva. Prova att stanna kvar i känslan av tristess en stund för att se vad som döljer sig där bakom: det kan vara riktigt intressant!

Du får röra på dig!

Vi rekommenderar att du ligger still  – men om du känner att du behöver röra på dig: gör det – men långsamt och medvetet, så att du inte stör ditt fokus, eller stör andra elever om du är på en klass.

Yoga nidra består av paradoxer: vi hör en röst men vi kan inte alltid förstå orden, vi sover men är fortfarande medvetna om det som sker osv. Om du känner att du svävar iväg så att lärarens röst bara blir som ett mummel i bakgrunden – försök inte att motarbeta det. Det är vanligt, och är ett tecken på att du har gått djupare än vid vaket tillstånd. Låt det flöda.

5) Vad händer om jag somnar?

Ibland behöver man sömn mer än något annat!

Det finns dock olika nivåer av sömn, och ibland så KÄNNS det som om du sov under yoga nidra-klassen – men det som snarare hände var förmodligen att du flöt i ett annat medvetandetillstånd än du är van vid i vardagen. Eftersom läraren ”stör” dig genom att prata genom hela nidran (med bara ett fåtal, korta pauser) så kommer du förmodligen inte att gå in i DJUP sömn.
Om du kan höra läraren när han/hon ber dig återvända från nidran – så betyder det att du inte sov djupt. Även fast det kändes som om du sov, så var en del av ditt medvetande ändå vaket och du utövade därmed yoga nidra.

Eftersom yoga nidra är ett utforskande av stadiet mellan sömn och vakenhet, hypnagogia, så behöver man glida in i sömn till viss del för att kunna uppleva det. I början kommer du förmodligen att  passera hypnagogia-stadiet ganska snabbt och kanske inte ens notera det överhuvudtaget, men med tid och övning kan vi lära oss att uppmärksamma när vi befinner oss i det här gränslandet – och stanna kvar där lite längre.

6) Jag har klasser i Yin Yoga. Kan jag kombinera det med Yoga Nidra?

Javisst! Det är en underbar kombination! Det kan vara lättare att slappna av om man först har rört på sig lite. Om du är yogalärare, prova att lägga in en lite kortare Nidra tex i slutet av en vinyasa flow-klass, istället för Shavasana. (Inkludera flöda fritt-segmentet, så att deltagarna även får en stunds tystnad och möjlighet att sväva iväg lite mer.). Kombinationsklasser, tex Yin och Nidra, är också ett bra sätt att få nya deltagare att hitta till Nidran. Kontakta gärna oss om du vill få tips på hur du kan lägga upp klasserna!  

7) Vad är Yoga Nidra bra för? 

Yoga nidra kan hjälpa vid stresshantering, utmattning, ge bättre sömn, bättre självmedkänsla, ökad kreativitet, bättre inlärningsförmåga – och mycket mer! Det finns nidras som är skräddarsydda för olika syften. Kontakta oss om du vill få tips på vad som kan vara intressant för just dig. 

8) Finns det forskning om Yoga Nidra? 

Det här är en av våra favoritfrågor! Forskningen om yoga nidra är fortfarande i sin linda och är därför ännu inte så omfattande. Forskningsstudier är tidskrävande och kostsamma och finansieras oftast av läkemedelsbolag och yoga nidra passar inte riktigt in i den lukrativa mallen. Yoga nidra börjar dock att få allt mer uppmärksamhet, tack vare de positiva effekterna på hälsa, kreativitet, minne och generellt välmående, så vi befinner oss i en spännande tid!

Trots att det inte finns så mycket dokumenterad vetenskap om yoga nidra som helhet, finns det en del forskning om de olika segmenten, som tex kroppsskanning och andningsövningar. På våra utbildningar pratar vi mer om det här och vi har tagit hjälp av forskare både i Sverige och utomlands för att alltid ha tillgång till de senaste forskningsrapporterna. 

En vanlig myt som fortfarande cirkulerar i yogavärlden är “en yoga nidra-klass motsvarar 3 – 4 timmars sömn”. Dessvärre finns det ingen forskning som stöttar det påståendet. Men visst kan det ändå göra oss piggare? Javisst! 

Vill du läsa mer om yoga nidra och forskning? Läs mer i vår kollega Dr Rachel Davids blog: geeky.yoga

 

9) Vad är det för skillnad på Yoga Nidra och NSDR? 

NSDR (Non Sleep Deep Rest) introducerades av Andrew Huberman 2022. Det har mycket gemensamt med Yoga Nidra, men har skalat bort all koppling till spiritualitet och det presenteras inte som en yogapraktik, utan snarare som en som ett “protokoll” eller ett beteendeverktyg.

Som Dr Rachel David uttrycker det i sin blogg: “Varumärkesbyggande ett sätt att paketera något och göra det tilltalande för en specifik målgrupp.” Det gör kanske att människor som är skeptiska till yoga rent generellt, väljer att istället prova NSDR – och på så sätt för möjlighet att ta del av de de positiva effekterna av “Yoga Nidra”. Läs mer i Rachels blog. 

Med värme, 

/Jennie, Johanna & Melanie